1 300 ungdomar städar längs med tre älvar på lördag

På lördag den 31 augusti avgörs Älvstädar-SM, den största städinsatsen någonsin längs med Sveriges älvar. Sammanlagt 1300 ungdomar städar vid Ljusnan, Dalälven och Klarälven. Lagen tävlar samtidigt om segern i Älvstädar-SM genom att försöka värva flest älvsupporters. Det lag som för närvarande ligger i topp är Söderhamns FF vid Ljusnan.

Det lag i Älvstädar-SM som lyckas värva flest älvsupporters blir det som tar hem segerpokalen. Vinnarna får 25 000 kronor extra till sin förening och dessutom går Fortum in och stöttar ett lokalt miljöprojekt längs med den älv där det vinnande laget har städat.

– Detta ligger i linje med det kontinuerliga miljöarbete som vi gör i anslutning till vattenkraftverken, och bland annat Fortums miljöfond, säger Per Langer, VD Fortum Sverige.

De tre lokala miljöprojekt – ett längs med varje älv – som är med och tävlar är följande:

  • Ljusnan: ett samverkansprojekt med Ljusne Sportfiskeklubb som syftar till att vidareutveckla fisket genom olika åtgärder av miljön i och runt älven.
  • Dalälven: ett projekt för frihuggning av ek. Eken är viktig för den biologiska mångfalden eftersom det är det träd som har mest andra arter, både djur och andra växter, knutna till sig längs med våra breddgrader.
  • Klarälven: ett projekt för att se till att fisken får möjligheter att ta sig förbi en mindre damm i Kvarntorpsån nära Forshaga, samtidigt som insatser också sätts in för att förbättra fiskens livsmiljö i vattendraget.

Det är enkelt att anmäla sig som älvsupporter genom att leta reda på lagets egen tävlingssida på www.fortum.se/alv. Lagen har tid på sig att värva supporters fram till den 31 augusti.

Älvstädningen är ett samarbetsprojekt mellan energibolaget Fortum och Städa Sverige, som är landets största operativa miljöorganisation. För Städa Sverige är städningen ett centralt projekt där föreningsungdomar gör värdefulla insatser för den lokala miljön runtom i landet.

– Älvstädningen är ett mycket viktigt projekt, dessutom kryddat med en annorlunda tävling och vi är glada att det engagerat så många ungdomar och att så många valt att bli älvsupporter. Varje år slängs tio tusentals ton skräp på marken i Sverige. Men vi har märkt att de ungdomar som deltar i våra städkampanjer tar mer hänsyn till naturen då de konkret får se hur mycket skräp det är, säger Mats Wesslén, VD för Städa Sverige.

Älvstädar-SM genomförs för första gången och över 60 ungdomslag deltar i själva älvstädningen.

För mer information, kontakta gärna Christina Almgren, presschef, Fortum, 0725 -15 78 06.
Mats Wesslén, VD för Städa Sverige, 0705 – 88 49 88.