100 ton skräp uppstädat hittills – nu drar Älvstädar-SM igång

Under två dagar i augusti pågår städning vid fyra av Sveriges älvar. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som plockar skräp på utvalda sträckor utmed Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Gullspångsälven med biflöden. Redan nu drar däremot Älvstädar-SMs stora fototävling igång.

-Det är fjärde året i rad som Fortum tillsammans med Städa Sverige arrangerar Älvstädar-SM. Eftersom vi även vill lyfta fram älvarnas betydelse i vardagen och då gärna på ett sätt som gör att de deltagande idrottsföreningarna får ytterligare möjligheter att dryga ut lagkassan, är en viktig del den fototävling som nu drar igång, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige.

Under de tre år som Fortum har arrangerat Älvstädar-SM så har 5158 barn och ungdomar deltagit. De har plockat motsvarande 19,4 kilo skräp vardera. Det vanligaste skräpet är plast, som engångsförpackningar. Men det finns en del annat också; oljefat, kläder, cyklar, avgasrör och en uppblåsbar madrass är andra ”fynd” som plockats upp.

Varje år slängs nästan 9000 ton skräp på marken i Sverige, vilket skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år när de fastnar i skräp eller kvävs och förgiftas när de misstar skräp för mat. Nedskräpningen skapar dessutom både otrivsel och ekonomiska problem.

-Målet är att det skräp som finns vid älvkanterna plockas bort. Desto mindre skräp som behöver plockas upp, desto bättre är det förstås. Det betyder dock att det är svårt med en tävling i traditionell mening. Tävlingsmomentet under Älvstädar-SM kretsar därför vid vår stora fototävling där vinnande lag kammar hem 25 000 kronor och den har nu har öppnat, säger Fredrik Karlsson.

Tack vare ungdomsföreningarnas fina insatser har över 100 ton skräp städats bort längs med älvarna, sedan starten av älvstädningen. Från Fortums sida vill vi rikta ett stort tack till alla lag som deltagit under åren och hoppas på stor uppslutning även i år.

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där vi verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under två dagar i augusti plockar föreningarna skräp på utvalda sträckor utmed Klarälven, Dalälven, Ljusnan och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.  

För mer information, kontakta
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, per-oscar.hedman@fortum.com, 070-214 75 45
Erika Svensson, Projektledare Städa Sverige, erika.svensson@stadasverige.se, 070-324 29 26