135 energiseminarier – hur använder vi energin mer effektivt?

Almedalsveckan i år bjöd som vanligt på många bra möten, mingel och seminarier. I år hade tydligen hela 135 seminarier med bäring på tema energi slagit sig in i kalendariet. Vi på Fortum Värme hade ett välbesökt seminarium i tisdags där vi borrade i kilowattimmens fem dimensioner, som vi ser det: Klimatpåverkan, Resursanvändning, Energikvalitet, Planerbarhet och Systembalans. De här dimensionerna behöver beaktas för att vi ska kunna värdera kilowattimmar olika beroende på med vilket bränsle de har producerats. Vi behöver få styrmedel på plats som styr mot detta, bara då kommer vi att få en så effektiv energianvändning som möjligt. Vi kommer att fortsätta utreda det här och till hösten ska rapporten färdigställas.  Jag hann också med att medverka vid Hagainitiativets välbesökta fika med vd. Vi får alltid tuffa, men bra, frågor från de politiker som intervjuar oss. En sak slog mig då, när jag fick en fråga kring avfallsimport, att alldeles för få förstår nyttan med att vi i Sverige gör el och värme av avfall och att vi dessutom är världsbäst på tekniken. Vi importerar en bråkdel av det avfall vi använder som bränsle. Men den här bråkdelen har betydelse – vi hjälper andra länder att ta hand om deras avfall i stället för att det ska hamna på deponi och därmed skräpa ner och läcka miljöfarliga ämnen. Vi behöver öka förståelsen för det här och det tar jag med mig. En annan fråga som dök upp gång efter annan i Almedalen är betydelsen av hållbarhetskriterier för biobränslen och att vi faktiskt, tillsammans, många olika aktörer – allt ifrån energibolag till skogsindustrin och organisationer – måste arbeta för att utveckla och behålla den marknad för biobränslen som vi har. Det 100% förnybara energisystemet behöver skogens guld – biobränslet – de spelar redan en central roll och betydelsen kommer bara att öka.

Anders Egelrud, vd Fortum Värme