5400 kunder får säkrare elleverans

Fortum investerar nu runt 10 miljoner kronor för att förstärka elnätet för 5400 kunder i Hökarängen och Gubbängen. 

Ett av de större projekten som pågår i Stockholmsområdet just nu sker i Hökarängen och Gubbängen söder om Stockholm. Cirka 12 kilometer elkabel ska bytas ut längs med Örbyleden.

–          Det är en stor investering som kommer betyda mycket för de boende i området och elnätet. Kunderna kommer att få färre strömavbrott än tidigare, säger Lars Selberg som är ansvarig för Fortums elnät i Stockholm.

Det är sex parallella 11 kV-kablar från Fagersjövägen längs Örbyleden bort till Trollesundsvägen som nu byts ut. Totalt är det cirka 5 400 kunder som får sin el genom kablarna. Arbetet är beräknat att hålla på fram till årsskiftet.

Kontaktperson

Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum

072-56 15 416