Ägare och investerare i framtidens energi

Seminarium: PWC

I den medeltida källaren på PWCs seminarium på onsdagen diskuterades vem som skall investera och äga framtidens energisystem. I panelen fanns Fortums Sverige VD Per Langer med för att ge vår syn på nästa generations energisystem.

Seminarium: PWC

Vi skall fokusera på slutkundsförsäljning och produktion, säger Per Langer. Vattenkraft, kärnkraft och solenergi är produktionsformer vi ägnar oss åt. Vi har valt att sälja elnäten i Finland och Norge som ett led i detta.

Seminarium: PWC

Det vi ser nu är att strategierna börjar ta lite nya former, men det är ingen väldig specialisering hos de store energibolagen vi ser, sade Per Langer när det diskuterades huruvida energibolagen blir allt mer specialiserade och nischade.

Seminarium: PWC

I panelen fanns även Kerstin Hessius från tredje AP-fonden, Andreas Reynell från Vattenfall, Daniel Perez från EQT, och Lotta Brändström från Göteborg Energi. Det blev en intressant debatt om var pengarna skall komma ifrån till de investeringar som krävs för energisystemet.