Aktiva elkonsumenter vintersäkrar och mäter timmar

Sedan en tid tillbaka har man kunnat välja att ”vintersäkra” elavtal. Bakgrunden är att på vintern, när elkonsumtionen är som högst, går det rörliga priset ofta upp. Med ett vintersäkrat avtal slipper kunden följa med upp i topparna, men kan fortfarande ta del av de lägre priset i dalarna under sommarhalvåret.

Man har då ett rörligt elpris från april till och med oktober, men ett fast elpris från november till och med mars. Tanken är att man inte själv behöver byta fram och tillbaka. Det fasta priset bestäms på förhand och gäller varje vinter hela avtalsperioden, upp till tre år.
– Vi kan tydligt se att fler väljer rörligt elpris, troligen är det de senaste årens kalla vintrar som påverkar, speciellt villaägare, att vilja kunna påverka sin egen förbrukning av el. I år är det 15% fler kunder jämfört med föregående vinter som väljer rörligt elpris, och detta kan säkert ha flera förklaringar, men det tyder på att kunder är benägna att göra upplysta aktiva val säger Fredrik Landahl chef för elhandeln vid Fortum.
-Vi kan också se att kunder resonerar väldigt olika kring detta , vissa vill ta kontroll över sin förbrukning och ha god insyn i när elen är som dyrast medan andra inte alls vill ägna tid åt detta.

Ett annat exempel där kunden sedan den 1 oktober 2012 kan välja att vara mer aktiv i sin relation till elförbrukningen är timmätningen som då infördes. Den som har ett rörligt elavtal betalar varje månad ett genomsnittligt pris på elen just den månaden. Men från och med oktober går det att teckna elavtal som bygger på timmätning.

– Tanken är att timmätningen ska sätta fart på teknikutvecklingen så att det kommer nya tjänster och produkter som gör det möjligt att styra elanvändningen utan att du behöver tänka på det, säger Fredrik Landahl. En aktiv elkonsument kan då spara pengar genom att snåla på elen när den är som dyrast , vilket oftast är på förmiddagen på vardagar, för att i stället köra sina hushållsmaskiner; tvätta, diska och dammsuga på kvällar och helger.

Enligt Fredrik Landahl, är det aktiva villaägare som har störst möjlighet att spara på att byta till timpris och att vintersäkra sitt elavtal. Den största besparingen kan göras om värmesystemet automatiskt kan anpassas till elpriset.

– Fortum i Finland har nyligen lanserat ett system som gör det möjligt att styra uppvärmningen av vatten i en ackumulatortank till tider då elen är som billigast. Det här är en utveckling vi följer med spänning för att se om systemet skulle kunna införas även i Sverige säger Fredrik Landahl.