Alla förlorar om kärnkraften skattas ihjäl

Att kärnkraften i Sverige tvingats till nedskrivningar på drygt 30 miljarder kronor har hittills väckt förvånansvärt liten uppmärksamhet, så det är bra att frågan om effektskattens konsekvenser nu aktualiseras. Det är ofattbart stora värden som gått förlorade och ändå är det bara en bråkdel av vad kostnaden kommer att bli om samtliga svenska kärnkraftverk avvecklas i förtid. För även om detta är ett hårt slag mot kärnkraftbranschen så är det kanske framförallt de samhällsekonomiska konsekvenserna som är allvarliga.

Vi delar den oro som Vattenfall har gett uttryck för och konstaterar att det är bra att energiminister Ibrahim Baylan har lovat besked innan sommaren. Men vi är i så skarpt läge i denna fråga att en borttagen effektskatt faktiskt behöver finnas med i regeringens vårbudget.

Ur ett skatteintäktsperspektiv är ett snabbt avskaffande av effektskatten inte nödvändigtvis en så stor nettominskning som görs gällande. Detta eftersom staten själv via Vattenfall betalar en stor del av skatten och att avskaffandet av skatten skulle ge mer beskattningsbar vinst i ägarbolagen. Om man absolut måste få in motsvarande mängd skattepengar från elsektorn vore det bättre att flytta detta skatteuttag till konsumtionsledet. En höjning av elskatten på ca 1,6 öre på konsumtion exklusive industri och nätförluster skulle ge staten samma nettointäkter. Den alternativa kostnaden för konsumenterna i form av högre elpriser om kärnkraften stängs ned kommer att bli betydligt större än så. Denna merkostnad kommer även att drabba industrin som har nedsatt elskatt.

De stora nedskrivningar som genomförts och kan komma att genomföras om fler reaktorer tvingas stänga drabbar till stor del Vattenfall och därmed staten. Nedskrivningarna i övriga ägarbolag minskar eller eliminerar vinst i dessa bolag som normalt skulle beskattas, liksom förstås även intäkten från den skatt som från början har orsakat problemet.

Såväl stat som producenter och konsumenter, inte minst den elintensiva industrin, är alla förlorare om inte skatten tas bort. Det är skarpt läge – nu.

Göran Hult,
Chef kärnkraft och utveckling Sverige