Allvarlig olycka vid Höljes kraftstation – en person saknad

Under fredag eftermiddag inträffade en olycka i samband med ett underhållsarbete vid Höljes kraftstation i norra Värmland. En kranbil välte och hamnade i Höljessjön. Dessvärre befann sig en person i kranbilen. Personen arbetade hos en underleverantör till vår entreprenör. Personen är saknad och räddningstjänsten uppger att personen befaras ha omkommit. Olyckan kommer att utredas enligt gängse rutin av polis och relevanta myndigheter.

– Det pågår just nu ett stort dammsäkerhetshöjande arbete vid Höljesdammen med många inblandade entreprenörer. Denna olycka har dock inget samband med dammsäkerhetsarbetena utan skedde vid ett underhållsarbete vid kraftstationen, säger Gunnar Henriksson, projektledare Höljesdammen, Fortum.

– Samtidigt har vi samma stora fokus på arbetsplatssäkerheten oavsett om det är ordinarie arbete eller tillfälliga projekt och vi är djupt bedrövade över det som har hänt. Vårt fokus är nu på att ta hand om den saknades arbetskamrater och att bistå räddningstjänsten i sökarbetet, fortsätter Henriksson. Fortum har nolltolerans mot olyckor och säkerheten för våra entreprenörer är lika viktig som säkerheten för vår egen personal.

På grund av olyckan har vi kraftigt minskat tappningen från Höljes kraftstation, vilket innebär att vattennivåerna längs Klarälven kommer att minska den närmsta tiden.

För mer information kontakta:
Gunnar Henriksson, projektledare Höljesdammen, tfn 0705-49 12 75
Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige, tfn 0768-66 77 25