Almedalen fredag: Vågade frågor på bojen till Sofia Arkelsten (M)

Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i den egna kommunen visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.

Vi frågade Sofia Arkelsten, moderaternas talesperson i miljö- och klimatfrågor, vad hon tycker om vågkraft och utbyggnaden av förnybar energi.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=EPvvX9i1UDY]