Almedalen måndag: Laddat möte mellan politik och vetenskap

Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott och Globala energisystem, Uppsala universitet, presenterade sina rapporter om den framtida energiförsörjningen vid seminariet”Ut med fossil energi och in med fossilfritt”. Deras slutsatser debatterades friskt av en panel med representanter från Centern, Folkpartiet Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Omställningen av transportsektorn till eldrivna fordon stod i fokus, inte minst med bakgrund av att användningen energi i form av fossila bränslen fördubblats sedan 70-talet. Samtidigt har industrisektorn effektiviserat sin energianvändning med mer än 200 procent.

Vetenskapsakademin presenterade en sannolik utveckling fram till och med 2050 där de konstaterar att den totala energianvändningen i Sverige kommer att sjunka något samtidigt som andelen fossil energi då understiger 10 procent och den rena elkonsumtionen kommer att vara helt fossilfri. De förutspår även en stor förändring mellan OECD-länderna och den övriga världen – samtidigt som energianvändningen genom effektivisering minskar med en tredjedel inom OECD så kommer användningen att mer än tredubblas i den övriga världen.

Utmaningen ligger i att detta sker samtidigt som de idag dominerande energikällorna kol och naturgas måste ersättas med fossilfria alternativ. De såg biogas som ett av de mest sannolika alternativen, en slutsats som inte delades av alla i panelen. Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger avslutade med att beskriva utvecklingen av utbyggd förnybar produktionskapacitet i Sverige. Han lyfte även fram behovet av att avveckla subventionerna till fossila bränslen som 2008 uppgick till $557 miljarder.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=UHDaqCsNkx0]