Almedalen onsdag: Vågade frågor på bojen till Stefan Löfvén, IF Metall

Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.

IF Metalls förbundsordförande, Stefan Löfvén, är positiv till vågkraften samtidigt som han konstaterar att grunden för den svenska energiförsörjningen fortsatt kommer att vara kärnkraft och vattenkraft.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=sxPH1ONy8Q0]