Almedalen söndag: Dubbelt finskt i Fortums elbilstält

En av många intresserade Almedalsbesökare är Arja Karhuvaara, finsk riksdagsledamot för Samlingspartiet (motsvarande Moderaterna) och representant från Finlands delegation i Nordiska Rådet. Arja poängterade vikten av skattereformen för den fortsatta utvecklingen och att priset förstås är en viktig komponent för att de intresserade familjerna ska kunna köpa en elbil.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=UK8boiXZPZM]