Almedalen tisdag: Seminarium om smarta nät

Smarta nät – så flyttar vi makten till konsumenterna

Fortum och ABB arrangerade ett seminarium om smarta nät, det var välbesökt med 120 besökare i en fullsatt salong på Teaterskeppet. Inledningstalarna tog upp olika perspektiv på vad smarta nät och i den efterföljande paneldiskussionen, under ledning av moderatorn Fredrik Karlsson, kunde dessa utvecklas ytterligare.

Tomas Wall, Fortum: Med inte bara smarta nät, utan ett smartare energisystem kan konsumenterna bli en stor del av lösningen. Konsumenter tänker inte energieffektivitet hela tiden, så därför måste det vara möjligt att bidra till energiomställning utan för stora ansträngningar. Det svåra ska bli enkelt och lönsamt.

Karl Elfstadius, ABB: Behovet av el ökar mer än behovet av energi totalt i världen fram till 2030. Bygg flexibelt och robust så att konsumenten kan använda och lita på systemet.

Thomas Dahlman, Electrolux: Med smarta produkter kan konsumenterna använda energin effektivare. Det krävs rörliga elpriser i realtid och fungerande standarder som gäller globalt.

Linda Ekener Mägi, Ericsson: Ett mer uppkopplat samhälle leder till effektivare energianvändning och minskade utsläpp. Mobiltaxa som varierar beroende på hur många som ringer leder till ändrat konsumentbeteende.

Några av synpunkterna från paneldiskussionen

Sten Jacobsson, ABB: Sverige ligger långt fram i tekniken, men det händer samtidigt mycket globalt. Med mer förnybar energi behövs det både bättre överföring av elen och en mer flexibel användning.

Ulla Hamilton, Stockhoms stad: Det är svårt för konsumenterna att efterfråga något som de inte vet att det finns. Det är inte alltid slutkonsumenten som efterfrågar, utan kanske fastighetsägaren.

Per Langer, Fortum: Med fler elektriska apparater ökar behovet av att ha ett inte bara smart, utan även pålitlig och säker elektricitet.

Lars Nilson-Dag, Solarus: Både teknik och affärsmodeller behöver komma på plats.