Almedalen torsdag: Vågade frågor på bojen till Per Bolund (MP)

Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.

Vad säger våra politiker?
Hör och se vad Riksdagsledamoten Per Bolund, (MP), energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, tycker i frågan och vad han vill göra för att underlätta en utbyggnad av förnybar energiproduktion.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=tRMQ3iQ2ORY]