Älvstädningen 2017 inleds i juni

Under fyra helger i sommar kommer flera älvar i Sverige städas. Det är ungdomar från lokala idrottsföreningar som plockar skräp på utvalda strandsträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven, i ett samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige. Tillsammans bidrar vi till att göra älvmiljöerna renare. Startskottet är den 17-18 juni längs med Dalälven.

-Det är femte året i rad som vi samarbetar med Städa Sverige för att städa skräp längs med de älvar där vi har verksamhet. Vi stöttar lokala idrottsföreningar som får göra något så meningsfullt som att ta hand om närmiljön mot en ersättning. Vi har vattenkraftverk längs med dessa älvar och det är viktigt att hålla naturen ren, säger Johan Englund, kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

Sedan initiativet påbörjades så har totalt 7466 barn och ungdomar deltagit och över 130 ton skräp har städats bort. Fortum vill tacka alla som bidragit hittills och hoppas att det blir lika stor uppslutning även i år. Nära 9000 ton skräp slängs varje år i Sverige, något som frestar både på naturen och djurlivet.

-Projektet uppskattas av ungdomarna som genom älvstädningen får en väldigt konkret insikt om vilken påverkan på naturen skräpet har. Tidigare år har deltagarna tyckt det varit meningsfullt och många vill komma tillbaka nästa år – det är glädjande och självklart uppmuntrar vi dem till det, säger Johan Englund.

Första älvstädningen sker helgen den 17-18 juni kring Dalälven och dess närliggande kommuner. Fortum kommer även att vara på plats i vissa kommuner de helger det städas. För mer information om när vi städar de olika älvarna, gå in på fortumframtiden.se/alvstadningen-2017.

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där vi verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under fyra helger sommaren 2017 plockar föreningarna skräp på utvalda sträckor utmed Dalälven, Ljusnan, Gullspångsälven med biflöden och Klarälven. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.  

För mer information kontakta
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, per-oscar.hedman@fortum.com, 070-214 75 45
Erika Svensson, Projektledare Städa Sverige, erika.svensson@stadasverige.se, 070-324 29 26