Ånga över det nya kraftvärmeverket i Värtan

Nu ska vi ta vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i drift. Ånga kan synas på taket över kraftvärmeverket, vilket är som det ska vara. Det kommer från värmeavgivningen från pannan, som nu blir allt hetare. Det är en milstolpe för oss! Det här betyder att vi snart är i drift och kan förse stockholmarna med el och värme från det biobränsledriva kraftvärmeverket.

Vi kommer nu att driftsätta pannans egna system steg för steg. När pannan och kringutrustningen hettas upp kan periodvis en lukt förnimmas i närområdet. Det är luft som ventileras ut från byggnaden, det vill säga inte förbränningsavgaser från pannan. Rökgaserna som kommer från förbränningen inne i själva pannan renas och släpps ut i den höga skorstenen vid Värtaverket.

Ventilationen av lokalerna är ordnad så att merparten av luften i pannbyggnadens olika delar ska sugas ut genom pannan och avledas via skorstenen.  Detta för att en god arbetsmiljö ska uppnås inne i pannhuset. Lukten kan i vissa fall förväxlas med en svag röklukt eller en lukt av bränt. Denna lukt avtar snabbt när processdelarna blivit upphettade.