Ångutsläpp på Värtaverket torsdag den 18 april

På morgonen idag skedde ett ångutsläpp i Värtaverket med en knall som följd. Det pågick drifttester i Värtaverket och i samband med det blev det ett övertryck som ledde till att en säkerhetsventil lättade och orsakade ångutsläpp. De som befann sig i området kan ha sett rök och hört en smäll. Ingen har skadats vid ångutsläppet och det blev heller inga skador på byggnader eller störningar i produktionen. Brandkåren var på plats enligt gängse rutiner.

För mer information
Anette Ullskog, kommunikationschef Fortum Värme, 08-671 83 75