Anhöriga till de förolyckade och skadade informerade

De anhöriga till de tre personer som var med om den tragiska arbetsplatsolyckan igår vid byggnationen av biokraftvärmeverket i Värtan är nu identifierade. De två omkomna männen är födda 1977 resp 1980 och har ursprung i Polen. Den man som blev allvarligt skadad är född 1983 och befinner sig på sjukhus. Vi har inga nya uppgifter om den skadades tillstånd.

Personerna arbetade på uppdrag av Fortum Värmes underentreprenör Andritz som levererar och monterar pannan till det nya biokraftvärmeverket.

– Vi är djupt bedrövade över den händelse som skedde igår. Våra insatser är nu främst riktade mot att ta hand om familjerna till de omkomna och den skadade liksom de kollegor som nu behöver allt vårt stöd, Mikael Forslund VD Andritz AB.

Företaget Andritz har lång erfarenhet av liknande projekt i såväl Europa som i Sverige. I samband med byggnationen av biokraftvärmeverket i Värtan finns 200 personer som arbetar i projektet. De omkomna arbetade för Andritzs underentreprenör HPR resp Remak Krak, där även den skadade är anställd.

– Varje arbetslag består av personer från samma land och har en arbetsledare som talar det inhemska språket, allt för att språket inte ska vara ett hinder eller en säkerhetsrisk i arbetet, säger Mikael Forslund VD Andritz AB.

Samma säkerhets- och skyddsnät gäller för alla anställda, oavsett om de omfattas av svenskt kollektivavtal eller inte. Just nu tittar vi på det försäkringsskydd som blir mest förmånligt för anhöriga och den skadade och det blir minst den nivån som om de hade haft svenskt kollektivavtal.

– En gemensam utredning startar nu där en arbetsgrupp med representanter från Fortum Värme, Andritz samt huvudskyddsombudet, som även är facklig representant, ska kartlägga det exakta händelseförloppet. Detta är en intern utredning som sker parallellt med den utredning som nu Polisen gör. Innan detta arbete är klart kan vi inte kommentera det exakta händelseförloppet, säger Anders Egelrud VD Fortum Värme.

Vid frågor kontakta:
Alexandra Svenonius, presschef Fortum Värme, 0722-028 224