Ännu fler olivkärnor blir el och fjärrvärme

Redan idag görs 87% av vår fjärrvärme utan fossila bränslen. Just nu förbereder vi för ännu större andel biobränsle. Vi har nyligen genomfört tester, med bra resultat, där ännu fler olivkärnor blir till el och fjärrvärme.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=3JGoR9PLGhM]

Fram till 2020 vill vi investera drygt tio miljarder kronor för att på sikt ersätta de sista procenten fossila bränslen. Här är planen!