Arbeten i Gammelänge stoppade på grund av asbest

Den 29 januari stoppade Fortum allt pågående arbete vid Gammelänge kraftstation på grund av misstanke om asbest i en generator. Provtagning och sannering inleddes omgående. Senare har även skyddsombudet utfärdat arbetsstopp.  

Under ett projektarbete i Parteboda hösten 2013 konstaterades asbest i delar av den utrusting, en så kallad stator, som skulle installeras. Eftersom en likadan stator från samma leverantör användes i Gammelänge avbröts allt arbete där och utredning samt provtagningar genomfördes. Arbetet inklusive asbestsanering av utrustningen återupptogs först när utredning var klar och provtagningen visade att det inte förelåg några hälsorisker. Dessutom vidtogs extra försiktighetsåtgärder för arbetet på på platsen.

I samband med sanering i Gammelänge har mer asbest upptäckts. Det finns asbest i en tejp som använts under tillverkningsprocessen för att skydda statorns kabelhärvor vid lödning.

”Även om de prover som tagits inte pekar på några omedelbara hälsorikser ser vi mycket allvarligt på det inträffade. Det är oacceptabelt att leverantören av utrustningen underlåtit att informera om förekomsten av asbest i den tejpen som har använts under tillverkningsprocessen. Genom denna underlåtelse har  personalen på plats utsatt för en potentiellt oacceptabel hälsorisk”, säger Jörgen Widström som är chef för drift och underhåll.

Nu genomförs ytterligare provtagning i luft och tejpprover tas på horisontella ytor i Gammelänge kraftstation. Detta görs för att säkerställa att saneringen lyckats så att driftpersonal, men även annan personal, kan återuppta sitt arbete.

Jens Bjöörn, Kommunikationschef för kraftproduktion i Sverige, tel. 46 702 984125