Bara hälften vet var deras el kommer från visar undersökning från Fortum

Opinionsundersökningsföretaget Novus har på Fortums uppdrag frågat tusen hushåll om deras elval. Sju av tio tycker att det är viktigt hur elen producerats, men ändå säger sig bara drygt hälften veta var deras el egentligen kommer från. När svaren granskas visar det sig att flera av dessa tyder på att andelen som faktiskt vet är lägre än så.

-Vår undersökning bekräftar att två av tre vill ha ett förnybart alternativ samtidigt som knappt hälften, fler i storstäderna, är osäkra på hur deras el egentligen producerats. Vi vill att hushållen ska kunna ha gott samvete över sin elanvändning av flera skäl. Det viktigaste är att elanvändning är en förutsättning för ett hållbart samhälle, inte tvärtom som det ofta framställs i debatten. Beslutet att ge vattenkraft också till alla kunder som inte gör ett aktivt val blir därmed ett sätt skapa trygghet, säger Fredrik Landahl, vd för Fortums elhandelsbolag i Sverige.

Mer än en tredjedel skulle helst välja solkraft om de kunde, samtidigt som flertalet är medvetna om att sol- och vindkraft behöver något annat som täcker upp när solen inte skiner och det inte blåser tillräckligt – vilket gäller för huvudelen av tiden. Vattenkraften står idag för 40 procent av Sveriges elproduktion och den är också helt avgörande för att få in mer väderberoende produktion som vind- och solkraft vilket 4 av 10 tillfrågade är medvetna om. Samtidigt tror endast 13 procent att Sverige kan klara sig med mindre vattenkraft än idag, vilket är nästan exakt samma andel av befolkningen som i andra undersökningar angett att de är kritiska till vattenkraft.

– Även om många säger sig vilja betala mer för vindkraft och solkraft så kommer samhällets huvudsakliga elanvändning att komma från andra energikällor också framöver. Och inte minst när det gäller solenergi så finns det i dagsläget helt andra drivkrafter än de ekonomiska, vilket vi märker när kunder som vill gå före köper solpaneler. Vi tycker dock att det måste vara självklart för våra kunder att kunna ha ett bra miljösamvete utan behöva betala extra för det. Eftersom vattenkraften både är förnybar i sig och en förutsättning för annan förnybar produktion är det rimligt att ge alla kunder detta som grund, sen kan man göra andra val om man så vill, säger Fredrik Landahl.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Fortum. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska folket ser på olika slags energikällor.
De tillfrågade är allmänheten i åldersspannet 18-79 år. Totalt har 1001 intervjuer genomförts under perioden 5 november – 11 november 2015.

För mer information, kontakta gärna
Fredrik Landahl, vd för Fortum Sveriges elhandel, tfn 076-855 91 47
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45