Be inte om ursäkt för vattenkraften

På tisdagen var det dags att diskutera vattenkraften. För att värna denna förnyelsebara energikälla som utgör ryggraden i både svenskt energisystem och i det framtida hållbara samhället, var temat att diskutera hur vi säkerställer balansen mellan att värna vattenkraften och andra samhällsintressen.
DSC_9366

DSC_9431
Det var många som var angelägna att få ta del av ämnet och M/S Blue Charm blev återigen full.

DSC_6147
”Historiskt sett så har vattenkraften varit oerhört central, och den är otroligt viktig för svensk välfärd i framtiden”,
sa Niklas Damsgaard från SWECO. SWECO har på uppdrag av Fortum tagit fram en samling av fakta och påståenden om vattenkraften som presenterades på seminariet.

DSC_9376
Toni Kekkinen, vice president Fortum och Björn Sjöberg, chef för havs- och vattenförvaltning, Havs- och Vattenmyndigheten gav sina bilder i ämnet. ”Vi behöver en modern vattenkraft för att se till att vi har effekten när vi behöver den”, sa Toni Kekkinen. Han konstaterade även att vi behöver effekten av Vattenkraften för att vi ska kunna bygga ut till till exempel vind- och solkraften.

Björn Sjöberg menade att det är viktigt att alla är med i dialogen för att hitta lösningar på komplexa problem, samt att det behövs en bättre process för att ta fram moderna tillstånd.

DSC_6150
Detta blev inledningen till en diskussion med de energipolitiska talespersonerna, Ingemar Nilsson (s), Cecilie Tenfjord-Toftby (m) samt Maria Weimer (fp).

Klimatmålen måste in i miljöbalken, konstaterade den politiska panelen. Cecilie Tenfjord-Toftby (m) konstaterade att vattenkraftens alla fördelar saknas i miljöbalken som det är nu. Samtidigt pekade de på att detta är en fråga där det finns olika starka intressen även inom partierna och Ingemar Nilsson (s) var tydlig med att det krävs ett systemperspektiv som omfattar mer än energiförsörjningen i avvägningarna.

Moderator på seminariet var Thomas Gür.