Befarat oljeläckage från Fortums transformator vid Edeforsen ställverk

Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt. Nya uppsamlingskärl har ställts ut för att säkerställa att det inte kommer ut mer olja i naturen och reparation kommer att ske närmaste dagarna. En miljöexpert kommer nu att involveras för att bedöma hur sanering av eventuellt förorenad mark ska ske. Ljusdals kommun har informerats om det inträffade.

– Vi tar det här på största allvar. Det här ska inte kunna ske då vi har både uppsamlingskärl och löpande kontrollerar våra transformatorer i elnätet. Nu finns det en risk att det tyvärr skett och vi tar därför hjälp av en miljöexpert för att vi ska kunna sätta in rätt åtgärder för sanering, säger Anders Ekberg, ansvarig för Fortums regionnät i Hälsingland.

Det är i dagsläget svårt att säga om och exakt hur mycket olja som läckt ut, men transformatorns expansionskärl kan innehålla några hundra liter olja, det är den maximala mängden som det kan handla om. Den första bedömningen är att ingen olja nått vatten och att inget djurliv heller tagit skada. Som en extra säkerhetsåtgärd kommer vi under en tid framåt att ta prover på vattnet i området. Boende i de fyra fastigheterna i närheten, som har egna borrade brunnar, har kontaktats och informerats. De som behöver kommer att få hjälp med dricksvatten tills vi har fått provsvar på vattnet.

För mer information kontakta,

Anders Ekberg, ansvarig för Fortum Distributions regionnät i Hälsingland, tfn 070-271 20 86
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27