Beslut vid Fortum Värmes årsstämma

Idag har Fortum Värme, som ägs till lika delar av Stockholm stad och Fortum, hållit ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse
Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter nominerade av Stockholms Stadshus: Therese Carlborg, Vivianne Gunnarsson, Göran Långsved och Sten Nordin.

Stämman beslutade om omval av Ola Hökstrand och Susanne Jonsson samt nyval av Per Langer och Andreas Tiedtke, samtliga nominerade av Fortum.

Val av revisor
Deloitte AB omvaldes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen
Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 280 000 kronor för hela styrelsen.

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 400 miljoner kronor. Övriga medel, 4 653 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Om du har frågor, kontakta:
Jonas Collet, Fortum Värmes presschef, jonas.collet@partners.fortum.com eller Fortum Värmes presservice på 020 – 30 20 40.

Fortum Värme skapar energin i framtidens städer
Fortum Värme skapar ett behagligt inomhusklimat till boende och verksamma i Stor-Stockholm. Det lokala energibolaget producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el och ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunder och stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder.