Bio-olja börjar ersätta fossila oljor

I dag har Fortum skrivit under ett avtal med det finska energiföretaget Savon Voima Oyj som säger att Fortum skall börja leverera bio-olja. Detta kommer att innebära att Savon Voima kan ersätta sina fossila oljor med den nyproducerade oljan från Fortums verk i Joensuu i Finland. Avtalet innebär också att Fortum får sin första kommersiella partner i detta nya affärsområde.

Bio-oljan kommer att produceras i Fortums kraftvärmeverk i Joensuu i norra Karelen, där en pyrolysanläggning integrerats i den befintliga produktionen. Detta innebär att värme från den normala produktionen av el och fjärrvärme kommer att användas för att driva en ny process som pyroliserar flis till olja.

Resultatet blir en olja som är tillverkad av flis och andra restprodukter från skogsindustrin, och som kan användas för att ersätta fossil eldningsolja. Detta kommer att drastiskt minska utsläppen av koldioxid.

När detta testats ordentligt i Joensuu kommer Fortum att installera liknande pyrolysanläggningar i alla de kraftvärmeverk där det är möjligt, vilket kommer att innebära att en rad olika verk i norra Europa kan producera inte bara el och värme, utan också miljövänlig olja.

Till en början kommer oljan att användas för att ersätta användningen av fossila oljor bland annat i vår egna spetslastproduktion, men i framtiden kan oljan också användas till att framställa allt från kemikalier till drivmedel för transporter.

I Sverige har Fortum flera verk som kan komma att bli aktuella för denna typ av bio-oljeproduktion, bland annat Bristaverket i Märsta skulle kunna anpassas med en gång. När Fortum investerar i nya anläggningar i Sverige kommer denna teknik att kunna byggas in redan från början.

Läs pressmeddelandet på engelska här