Birgitta Resvik deltar på "Behöver staten och kapitalet forska ihop?"

På tisdagmorgonen deltog Fortums chef för samhällskontakter Birgitta Resvik på Energiforsks seminarium ”Behöver staten och kapitalet forska ihop?”. På seminariet diskuterades hur staten och industrin kan samverka i forskningsprogram och -projekt till nytta för energiföretagen, deras kunder och samhället i stort.

DSC_9321
Seminariet var en rundabordsdiskussion där deltagarna delade med sig av erfarenheter av samverkan mellan företag, universitet och stat.

Från vänster: Lars Hammar, Vattenfall, Johan Zettergren, Swedegas, Birgitta Resvik, Fortum, Mikael Dahlgren, ABB, Filip Johnsson, Chalmers tekniska högskola. Moderator var Martin Ragnar, forskningschef på Energiforsk.

DSC_9308
Det tar tid att kommersialisera ny teknik och det  behövs stöd från staten att sänka de ekonomiska riskerna,
sa Birgitta Resvik. Hon berättade om bra forskningssamverkan och om resan med Fortums vågkraftsprojekt i samarbete med Seabased, Energimyndigheten och Uppsala universitet. Vågkraftsprojektet inleddes 2008 och nu sommaren 2015 produceras snart 1MW med målet om total produktion om 10 MW.

DSC_9334
Ulrika Jardfelt från Svensk Fjärrvärme menade att det är nya spelregler idag för affärsdrivande företag – men de gamla regelverken leder till svårigheter. På bild: Erik Brandsmaa, Energimyndigheten och Ulrika Jardfelt från Svensk Fjärrvärme.

DSC_9340

Samtliga deltagare var eniga om att det är av stort värde för akademin, staten och näringslivet att forska i samverkan. På bilden: Ulrika Jardfelt och Nils Vikmång, Stadssekreterare Miljö- och energidepartementet.