Birgitta Resvik deltar på "Vad krävs för att stimulera hållbara investeringar i en modern energibransch?"

Onsdagen i Almedalen inleddes med att vår chef för samhällskontakter Birgitta Resvik deltog på Swedegas och IVA’s seminarium ”Vad krävs för att stimulera hållbara investeringar i en modern energibransch?”

Temat för seminariet var hur investeringsklimatet i energibranschen är en förutsättning för omställningen till ett smart energisystem. Panelen diskuterade hur man säkerställer de nödvändiga investeringar som krävs för att uppfylla de klimatpolitiska målen, med bibehållen konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

DSC_9557
Från vänster: Moderator Mia Odabas, Maria Wetterstrand, ordförande, Regeringens analysgrupp Grön omställning, Tony Rosten, stf GD på Energimarknadsinspektionen,Tomas Kåberger, professor på Chalmers, Björn O Nilsson, vd på IVA, Birgitta Resvik, chef samhällskontakter på Fortum Sverige och Lars Gustafsson, vd på Swedegas.

DSC_9539
”De subventioner som pågår inom europeisk energipolitik kan leda till att energipolitiken blir som EU’s söndersubventionernade jordbrukspolitik”, sa Birgitta Resvik. Hon påpekade att rätt investeringsklimat i energibranschen är en förutsättning för omställningen till ett smart energisystem, och menade även att CO2-pris är det nödvändiga styrmedlet för konstnadseffektiv teknikneutralitet.

DSC_9500
Även Maria Wetterstrand betonade att CO2-pris är ett styrmedelen som EU borde sträva efter att använda för att lyckas minska utsläppsbubblan och satsa på mer förnybart.

DSC_9517
Tomas Kåberger påpekade att det i framtiden kommer en investeringvåg inom nya förnybara energitekniker samt energilagring och elbilar. Mycket går i den riktning som man länge har drömt om.

Tony Rosten från Energimarknadsinspektionen betonade att det behövs pengar, styrmedel och nytänkande inom politiken och hos företagen. han avslutade med att påpeka att styrmedlen måste hamna rätt så att det inte blir för kostsamt.