Blockchain inom energisektorn – game changer eller hype?

Blockchain är ett begrepp som idag diskuteras livligt inom finanssektorn men hurkommer den här digitala tekniken att påverka energisektorn?  Är det mest en hype eller kommer blockchain att få lika stor påverkan på samhället som internet fått?

Debatten är livlig inom blockchain-världen och då särskilt i Europa. I Sverige är inte debatten lika tydlig

Inom finanssektorn har utvecklingen kommit längre och här ser vi nya applikationer som kommer, och här finns förstås en tydlig koppling mot den finansiella delen av energisektorn. Kommer vi inom kort att göra bilaterala affärer via blockchain i stället för att använda ”mäklare? Frågan är hur den här nya digitala tekniken kan påverka energisektorn?

Jag satt nyligen som energiexpert i en panel där vi diskuterade blockchain och hur det kan komma att påverka energisektorn. Det är många intressanta frågor som uppstår. Kan tekniken öppna upp för en ny marknadsdesign? Kan blockchain till och med bli en möjliggörare för ett mer decentraliserat energisystem? Tankarna kan lätt fara i väg i spännande scenarios. En viktig del i blockchains framtida utveckling är hur samhället i stort tar emot digitala valutor. Och en viktig aspekt blir då hur kunderna ser på det? Det är möjligt att göra blockchain-transaktioner transparanta även för skattemyndigheten, så tekniken kan även vara en möjliggörare för myndigheter. Blockchain är allmänt ansedd som en säker teknik men en utmaning finns i gränssnittet till andra system. IT säkerheten behöver man arbeta med så att man inte invaggas i falsk säkerhet.

Inom blockchain jobbar Fortum nu med två spännande experiment, dels att använda blockchain i samband med elbilsladdning och dels för att titta på en ”sälja-el-till-din-granne i ett mikrosystem”. I dessa projekt samarbetar vi med andra företag, start-ups och forskningsinstitut.

Frågorna är många men en sak är jag säker på, med blockchain så kommer andra aktörer att närma sig energibranschen. IT-bolag och kanske främst start-ups ser blockchain inom energiområdet som en stor möjlighet! De unga entreprenörerna som arbetar med de här frågorna i start-ups är riktiga rockstjärnor! De är supersmarta, driftiga och entusiastiska – jag är riktigt imponerad! Så när det då anordnas ett första blockchain seminarium för energi sparas det inte på någonting! Jag är glad och stolt att jag blev tillfrågad att sitta med i panelen för energiexperter och prata om blockchain från ett energiperspektiv.

När jag jobbar med Fortums lilla team inom blockchain och när vi samarbetar med olika externa aktörer så slår det mig också att energibranschen nu möter inte bara en ny generation utan också entreprenörer på ett nytt sätt. Det kommer att påverka oss helt klart, och inte bara att kaffet byts ut till smoothies och att T-shirts blir mer vanligt än kostym – kanske är det här början på en ny era.

Jag välkomnar i alla fall den här utvecklingen – välkomna till energibranschen!

Catarina Nauclér,
Forsknings- och utvecklingschef, Fortum Sverige