Bra förslag från Alliansen som främjar elbilar

Från Fortum ser vi positivt på att Alliansen är överens och presenterat ett konkret förslag till ny miljöbilspremie. Ett särskilt stöd på 40 000 kronor för elbilar kan sätta fart på introduktionen i stor skala på den svenska marknaden. Detta är nödvändigt för att påskynda utvecklingen, då kostnaderna för batterierna fortfarande är höga. Elbilar ser vi som ett viktigt inslag i bilismens miljöanpassning. Det är däremot svårt att tolka hur Miljöpartiets miljöbilsförslag kommer att slå och vår bedömning är att det inte specifikt kommer gynna elbilar.

Miljöministern nämnde även att förutom en superpremiebonus blir det en fortsatt skattebefrielse för fordonsskatt i fem år och förslag på befrielse för trängselskatt. Han lyfte även tankar om man kan införa fri parkering. Alla dessa morötter för elbilar börjar nu närma sig de villkor som vissa andra länder har infört. Fortums bedömning är att detta är nödvändiga för att vi ska se elbilar i trafiken. Från Fortums sida är vi även angelägna om att specifika regler för parkering vid våra laddningsstolpar införs. En förståelse finns för detta. Nu måste vi bara se att det blir en lagändring.