Brand släckt i avfallslager för gamla sladdlösa hushållsprodukter och plastleksaker

En brand i ett avfallslager vid Fortums anläggning i Kumla orsakade i förmiddags kraftig rökutveckling. På grund av den kraftiga rökutvecklingen skickades ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten ut. Räddningstjänsten var snabbt på plats och hade efter två timmar släckt branden. Då anläggningen är byggd för att kunna hantera den här typen av tillbud så tas exempelvis allt släckvatten hand om på anläggningen.

-Branden startade i ett avfallslager för gamla hushållsprodukter och leksaker i plast, saker som idag energiåtervinns och som även kan innehålla hushållsbatterier, säger Hanna Eriksen, Sverigechef för Fortums avfalls- och återvinningsverksamhet.

Räddningstjänsten kunde släcka branden inom två timmar, därefter vidtog eftersläckningsarbete. En utredning har satts igång för att ta reda på orsakerna till branden. Mycket av det avfall som anläggningen hanterar är eldfängt och både anläggningen i sig som rutiner utvecklas ständigt, inte bara för att minska risken för brand utan även förmågan att snabbt bekämpa bränder och förhindra spridning.

-Den här typen av rök ska man undvika att andas in, därför har en person som jobbade vid insatsen åkt iväg för kontroll. Jag vill även lyfta fram det goda samarbetet med räddningstjänst, polis och ambulans, säger Hanna Eriksen.