Bred samsyn om att priset på CO2 är välkommet och viktigt – men hur kommer vi framåt?

Tidigare idag presenterade Hagainitiativet en undersökning där ett antal svenska klimatforskare pekar på priset som en avgörande faktor för minskad klimatpåverkan. Från Fortums sida har vi under lång tid och i olika sammanhang lyft fram betydelsen av att prissätta CO2 och vidta åtgärder som låter utsläppshandeln verka effektivt, senast i Fortum Energy Review som presenterades i augusti. För att komma tillrätta med det enorma överskottet av utsläppsrätter på marknaden måste EU-kommissionens förslag med en marknadsreserv skyndsamt införas till år 2017. Detta kommer skapa en jämnare prisutveckling för framtiden.

Även i frågan om behovet av att på olika sätt ge stöd för nya tekniker finns det en samsyn. Jag kan bara hoppas på att den kommande Energikommissionen får en bred representation. Från våra olika utgångspunkter finns det mycket som förenar och dessa insikter borde vara utgångspunkten för det uppdrag kommissionen får.

Läs gärna Hagainitiativets pressmeddelande här.

Birgitta Resvik, chef för Fortum Sveriges samhällskontakter
Följ mig gärna på Twitter: @BResvik