Bygget av Sørfjord vindkraftpark i Nordnorge är nu igång

Det är väl känt att Norge har mycket vattenkraft, men de har även väldigt goda vindförhållanden. I kombination med att vindproduktionen är som bäst vintertid medan vattenkraftens tillflöden kommer på våren stärker det Norges kraftförsörjning.  Vi ser att vind kommer vara ett av de mest konkurrenskraftiga alternativen för kraftproduktion, vi investerar för närvarande i en vindkraftportfölj här i Norden men också i Ryssland där vi nu håller på att färdigställa Rysslands första vindkraftspark överhuvudtaget.

I norra Norge har vi börjat bygga vårt tredje vindkraftpark, Sørfjord vindpark. Den ingår i vindkraftsportföljen som Fortum förvärvade från Nordkraft i början av året, vilken bestod av vindkraftparken Nygårdsfjellet samt projekten Ånstadblåheia och Sørfjord vilka nu båda är under konstruktion. När alla tre är byggda förväntas den totala kapaciteten uppgå till cirka 180 MW. Det faktum att alla tre parker är lokaliserade i samma område möjliggör hög operativ effektivitet och när det gäller såväl drift som själva konstruktionen av parkerna så samarbetar vi med Nordkraft.

vindkraft-norge

Sørfjord ligger på 550-600 meter över havet och har mycket goda vindförhållanden med en medelvind på ca 8,2 m/s. För att dra maximal nytta av den så används direktdrivna vindkraftverk med stor rotor.

Projektet börjare redan under våren 2017 med vägbyggen till Sørfjord. Nu har vi även avtalet på plats med Siemens Gamesa Renewable Energy för de 23 vindturbinerna. Varje vindturbin om 4,2MW har en rotordiameter på 130 meter och naven sitter 80 meter upp . Den totala installerade kapaciteten på Sørfjords vindkraftpark kommer att vara 96,6MW och vindkraftparken planeras att tas i drift 2019.