COP23 ett positivt steg framåt

Efter två dagar i Bonn vid @COP23 har jag fått med mig några nya intryck; hur diskussionen går i USA, hur städer runt om i världen engagerar sig, hur hälsofrågan blir allt viktigare och att modellen med prissättning på koldioxid sakta men säkert får en större spridning runt om i världen.

För mig personligen var nog det mest givande att lyssna till Sir Nicholas Stern.

Det var faktiskt elva år sedan han publicerade Stern Review och jag kommer väl ihåg när hans rapport kom – och hur den togs emot med viss skepsis av nationalekonomer runt om i världen, så även i Sverige. Men det var faktiskt första gången en ekonom satte siffror på vad klimatfrågan skulle kräva i investeringar och inverkan på BNP.

Tack vare Sir Nicholas kom även finanssektorn in i klimatfrågan och blev en fråga även för finansministrar.

I sitt anförande reflekterade han över sina utgångspunkter för elva år sedan och konstaterade att han då

  • underskattade konsekvenserna av klimatfrågan,
  • underskattade den snabba teknikutvecklingen,
  • överskattade den politiska förändringsviljan och
  • överraskats främst av Kina förändringsvilja och ledarskap i klimatfrågan.

Min bild var att Sir Nicholas nu var mer bekymrad att vi inte agerar tillräckligt fort och att det finns en viss trötthet kring klimatfrågan. I diskussionen refererades det till undersökningar som visar att den yngre generationen inte tror att klimatfrågan är så viktig, vilket är oroväckande. Sir Nicholas tryckte på att det handlar om att få den omställning som behövs till att gå hand i hand med tillväxt och en bättre värld – vi måste bli bättre på att berätta storyn och kommunicera enklare. ”Ta hjälp av påven”, var Sir Nicholas råd.

Att Kina nu ökar sina utsläpp igen kom förstås upp, men han underströk att det viktigt att följa en längre trend, då t ex föregående år var ett torrår i Kina. Han var övertygad att ”Peak Coal” för Kina kommer ske år 2020/2022, vilket är ca tio år tidigare än vad de utlovat i Parisavtalet. Han poängterade även Indiens roll i den kraftfull utveckling som sker, vilket är positiv för hela världen.

Även negativa utsläpp lyftes av Sir Nicholas som en väg som blir nödvändig i framtiden och det är lika bra att börja nu, det vill säga hur vi kan bygga upp kolförrådet i våra jordar, öka skogstillväxten och ta hand om haven samt även utveckla CCS-teknik. Beträffande USAs agerade ville inte Sir Nicholas inte ta till några hårda ord – mer ett uttryck av besvikelse, som han uttryckte det: – På det stora hela har vi, världen, klarat Trump-testet. Inga fler länder har lämnat.

Själv kan jag konstarea att det är många olika aktörer, delstater, städer, företag och akademier, från USA som tydligt markerade i Bonn att de fortsatt är med i Parsavtalet. Utvecklingen och investeringar fortsätter i kolsnål teknik i USA oavsett den federala regeringen. Det är uppmuntrande och jag lämnar Bonn trots allt med en tro att vi kommer fortsätta resan mot en kolsnålare och bättre värld. Jag kan ju själva se att vi inom Fortum gör en hel del spännande och  mycket intressanta saker.

Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter Fortum Sverige