COP23 i Bonn: Driver näringslivet politiken framför sig?

Senaste veckan har mitt twitterflöde fyllts av information om vad som händer i Bonn och på COP23. Därför är det intressant att själv få ta del av diskussionen på plats. Idag, den 13 november, är jag på Climate Actions Sustainable Innovation Forum 2017, #SIF, där vi från Fortum deltar.

Fortums koncernchef Pekka Lundmark deltog i öppningsdiskussionen med bland annat miljöministrarna från Norge och Skottland. Att teknikutvecklingen går fort är alla överens om, men att kanske särskilt den nationella och internationella politiken inte hänger med, det var svårare för de politiska företrädarna att erkänna. Vidar Helgesen, Norges miljöminister, uttalade i och för sig att han gärna skulle se ”fet skatt på kol” och att han ser regleringar som vägen framåt, tex kommer det bli förbjudet att elda med olja för husuppvärmning i Norge från 2020. Min reflektion är att dessa uttalanden inte nödvändigtvis motbevisar tesen att den politiska nivån har svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen.Pekka Lundmark var å sin sida tydlig med att det inte räcker med att enbart fokusera på elsektorn, vi måste lägga mer energi på att få bort fossilt inom uppvärmning och transporter. Hälften av Europas energianvändning går idag till uppvärmning och merparten utgörs av fossila bränslen.Sustainable Innovation Forum, som i år arrangeras för åttonde gången, samlar 600 beslutsfattare, näringslivschefer, investerare och intresseorganisationer som lyfter fram och delar med sig av framgångsrika exempel från inte minst näringslivet vilka bidrar till att nå Parisavtalets mål. Det är kort sagt ett stort nätverksbyggande som pågår.Några inspirerande entreprenörer har framträtt, det var svårt att inte ryckas med när Bertrand Piccard, Solar Impulse i målande bilder beskrev sin flygresa över oceanen i ett soldrivet flygplan. Hans devis var tydlig och han menade att det finns inga ursäkter att vänta – ”ren teknik är inte ny, den är redan här”.

Vi fick även en glimt av framtiden där vi kommer transporteras med nära ljudets hastighet i vakuumtunnlar – kittlande!

En längre intervju med IPCCs ordförande Dr Lee lyfte fram den allvarliga situation vi befinner oss i. Han menade att vi riskerar att överskrida Parisavtalets mål och hänvisade till den 1,5-gradersrapport som IPCC kommer publicera i oktober nästa år. Det framgick även att rapporten också kommer beskriva möjliga tekniker att ta hand om koldioxid i atmosfären, det vill säga åstadkomma negativa utsläpp. Här blir det ju självklar intressant att se hur CCS kommer att beskrivas.

Oväntat och roligt var att Arnold Schwarzenegger igår kommenterade att Fortum Oslo Värme tittar närmare på möjligheterna med CCS-tekniken då han refererade till Oslos mål som en koldioxidfri stad och det kraftfulla arbete som städerna driver på klimatområdet.