Daglig rapport

Under den pågående elektrikerstrejken kommer Fortum att dagligen kl 9.00 informera om det aktuella läget i Fortums vattenkraftsanläggningar. Informationen finns tillgänglig på Fortums hemsida www.fortum.se/press

Fortum skickade kl 06.38 ett Urgent Market Message (UMM) till NordPool Nordpool. Bortfallet var då 225MW. Ett nytt UMM kommer att skickas för varje ytterligare 100MW .

De av Fortums vattenkraftstationer som är påverkade är spridda över landet och kan vara berörda på olika sätt. Vid vissa samlas vattnet upp i närliggande damm och i andra fall tvingas Fortum att spilla vattnet och därmed går kraften förlorad.

Aktuellt läge 20 april 2010 kl 08.00

Antal stationer som är berörda — 15 st
Antal stationer där vatten spills — 11 st
Rapporterad utebliven effekt, rapporterad till Nordpool kl 06.38 – 225MW
Nästa rapport kommer 21 april kl 09.00

För ytterligare kontakt — Agneta Molinder, Presschef Fortum Sverige. Tel: 0703 445 332