Dags för laxsläpp i Strömmen – och laxtaxi i Kungsan

26-27 maj släpper Fortum och Stockholms Stad ut 30 000 lax och havsöringar i Strömmen. Det är något som gjorts i staden sedan 1970-talet. Dagen före, på mors dag den 25 maj, arrangeras även ett evenemang i Kungsträdgården där barn – och deras föräldrar – får lära sig om laxar och andra mer okända djur som lever vid våra vattenkraftverk där de har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Vatten är en energikälla med flera fördelar – den är förnyelsebar, fri från avfall och släpper nästan inte ut någon koldioxid alls, och Fortum bedriver en rad projekt för att motverka de negativa effekter som kraftverk och dammar kan ha på växter och djur. Odling och utsättning av lax och öring är exempel på arbete som Fortum driver i anslutning till vattenkraftsverken, exempelvis vid Ljusnan.

Många av arterna som gynnas av projekten är rätt så okända. Hur många känner till exempel till bäcknejonögat? En riktig urtidsfisk med ett skelett som likt hajars består av brosk istället för ben. Den har en mun som påminner om en sugpropp och som larv äter den alger, bakterier och småkryp, men som vuxen äter den inte alls. På evenemanget i Kungsträdgården får man också lära känna raggbocken, bastardsvärmaren och den hotade flodpärlmusslan. Det ordnas en frågesport för alla barn, och sen får de som vill prova att köra laxtaxi – ett sätt att illustrera hur laxtrapporna fungerar i älvarna där det finns vattenkraftsverk.

Fortum hämtar nästan hälften av energiproduktionen från vatten och bedriver ett omfattande arbete kring kraftverken och dammarna, vilket vi nu passar på att visa upp nu för nästa generations energikonsumenter samtidigt som vi bidrar till att bevara fisket i city. Det är bara ett av flera projekt där vi tillsammans med Stockholms Stad arbetar med att göra staden trivsam och säker, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör på Fortum.

Stockholms stad, fastighetsbolaget HEBA och Fortum har gått ihop för att sätta ut lax och havsöring i Strömmen. Välkomna till Strömbron nära Kungliga Operan den 26 maj kl. 14:00 för årets första lax- och öringsutsättning.

För mer information, kontakta gärna:
Jens Björn, kommunikationschef Kraftproduktion, Fortum, 0702-98 41 25 eller jens.bjoorn@fortum.com
Christina Almgren, presschef Fortum, 072-515 7806 eller christina.almgren@fortum.com