Därför är vinterns elräkning lägre än tidigare år

Elpriset styrs av en rad faktorer. Temperaturvariationer, nederbörd och världskonjunktur men även driftstopp i basproduktion som kärnkraft och vattenkraft påverkar elräkningen.

Så här års brukar tidningar och tv rapportera om rekordhöga elräkningar. Den enkla förklaringen är att elanvändningen ökar när det är kallt utomhus. Då brukar elpriserna stiga. Under den här vintern har dock pristopparna uteblivit. Detta är en utveckling som har flera förklaringar.

? Vattenmagasinen är välfyllda efter den regniga sommaren och hösten, vilket innebär att det finns en buffert tillgänglig när efterfrågan ökar. Elpriset brukar vara som högst på vintern eftersom den billigaste elproduktionen, vattenkraft och kärnkraft, då inte räcker till för att möta efterfrågan, säger Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortum kraftproduktion.

 

Prisbildningen på den så kallade spotmarknaden på Nord Pool är komplex. Flera faktorer påverkar samtidigt. En genomgång av de senaste tio årens statistik tyder dock på vissa mönster. När det är kallt, torrt och bränslepriserna är höga stiger elpriserna, medan lågkonjunktur, mildväder och rikliga mängder regn leder till sänkta priser.

Men de senaste vintrarna är det inte i första hand vädret och kylan som orsakat de riktigt höga elpriserna. Pristopparna förklaras istället med återkommande driftstörningar i landets kärnkraftverk.

I slutet av 2011 var det bara en av fyra reaktorer i kärnkraftverket Ringhals som gick för fullt. Även de tre reaktorerna i kärnkraftverket i Oskarshamn drogs vid tiden med upprepade driftsstörningar. Resultatet var att 45 procent av den svenska kärnkraftskapaciteten inte var tillgänglig när kylan slog till.

? Denna vinter har vi till stor del sluppit omfattande driftavbrott. Det är första gången på flera år som i stort sett alla reaktorer går för full effekt. En viktig förklaring är att vi lyckats genomföra nödvändiga revisioner och kontroller av verken under sommarhalvåret. Tidigare år har revisionerna i flera reaktorer dragit ut på tiden och påverkat energiproduktionen i ett läge när efterfrågan ökar, säger Göran Hult, forskning- och utvecklingschef på Fortum Sverige.

I Sverige kommer nästan 90 procent av all elproduktion från kärnkraft och vattenkraft. Ett normalår produceras 65-70 TWh el med kärnkraft och 65 TWh el med vatten av totalt cirka 150 TWh, enligt siffror från Svensk Energi.