Det är vi själva som, gemensamt och företagsspecifikt, lyfter branschen

I mitten av februari presenterade branschorganisationen Svensk Energi en undersökning från United Minds som visar att förtroendet för branschen har ökat med 17 procent på bara tre år. Malin Thorsén på Svensk Energi konstaterar att Sveriges elkunder aldrig varit så nöjda som nu. Det är ingen slump. Tillsammans som bransch i Ladda Sverige-projektet och som enskilda företag har vi arbetat med det. Det är bra att vi som enskilda företag och som bransch ser att de insatser vi gör påverkar förtroendefrågan, samtidigt som jag vet att vi behöver göra mycket mer.

Förtroende tar tid att bygga och det tar ännu längre tid att förändra attityder och uppfattningar. Idag, den 20 februari, träffar jag och andra representanter för elhandelsföretagen energiminister Anna-Karin Hatt.  Utan att gå händelserna i förväg så uppfattar jag det som att vi bara är i början på den resan.

Samtidigt så är jag otroligt stolt över det arbete som mina kollegor här på Fortum gör och som aktivt bidrar till att branschens förtroende stadigt förbättras. Svensk Kvalitetsindex (SKI) för 2012 visade att kundernas nöjdhet med oss ökade fyra gånger mer än för branschen i dess helhet och även årets SKI (2013) visar på en fortsatt förbättring, exempelvis fördubblades elhandelskundernas förtroende mellan 2012 och 2013.

Under den här tiden har vi verkligen jobbat med att lära känna vilka kunder vi har. Vi har fått många insikter och kunnat utveckla typkunder som alla har sina behov. Vi har involverat alla i processen, inte minst medarbetarna i kundtjänst som pratar med kunderna varje dag. De har deltagit i produktutvecklingen och i frågan hur vi når våra kunder. Vi har behövt ställa oss många jobbiga frågor, från varför vi skickade ut samma brev till mångåriga kunder som flyttat som till helt nya till varför vi anpassat förfallodagen till yrkesarbetande med månadslön istället för att kunderna själva ska kunna välja förfallodag.

Kundernas behov och krav förändras ständigt, så det kommer vi också att behöva vara. Kvittot på om vi lyckas ser vi bland annat genom kundernas förtroende för oss och för branschen.

Fredrik Landahl, chef för elförsäljning, Fortum Sverige
Twitter: @FredrikLandahl