Det handlar om fler än 21 000 jobb inom kärnkraftsindustrin

Det är mycket diskussioner kring kärnkraften och den förtida avvecklingen. Vi är oroliga över lönsamheten men funderade även över vilka människorna är bakom kärnkraften. Vilka är det som riskerar att förlora sin sysselsättning vid en förtida avveckling. Hur många personer jobbar med kärnkraft och var finns företagen som är beroende av kärnkraft? Det är några av de frågeställningar som varit grunden till en studie som vi på Fortum har tagit fram.

Vi har i denna kartläggning kommit fram till att 21000 personer är sysselsatta inom den svenska kärnkraftsindustrin. Cirka 6000 personer arbetar på kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck, men utöver dessa finns även många leverantörer av produkter och tjänster, till exempel säkerhetspersonal, service- och underhållsentreprenörer till teknikkonsulter och turbintillverkare.

Att kärnkraftsindustrin är viktig för kärnkraftskommunerna är självklart men vad som framgått är att även andra orter som Ludvika och Västerås svarar för tusentals arbetstillfällen i respektive kommun.

kärnkraft
Rapporten pekar också på en annan intressant sak. Allt talar för att varje jobb på ett kärnkraftverk skapar ytterligare 2,5 jobb bland sina leverantörer. Det finns också ett mörkertal av arbetstillfällen som inte räknats in i studien och det handlar om alla jobb som skapas lokalt som en följd av att kärnkraftsindustrin finns, till exempel restauranger, taxibolag och övriga lokala servicenäringar.

Det finns alltså en ytterligare aspekt av en förtida avveckling av kärnkraften – jobben. En planerad utfasning av kärnkraften innebär att vi kan sysselsätta merparten av 21 000 personer under tre decennier framöver.

Läs gärna rapporten i sin helhet , länk.

Göran Hult, ansvarig för kärnkraft i Sverige på Fortum