Din röst spelar roll

På söndag den 25 maj är det val till Europaparlamentet.

Vi och våra kollegor i branschen deltar, i varierande utsträckning, i det offentliga samtalet om klimatutmaningen, omställningen av energisystemet och vilka åtgärder som är de mest effektiva. Men det är naturligtvis så att de ramar och den övergripande inriktning som vi har att förhålla oss till är de politiska beslut som fattas. Klimat- och energipolitiken är sådana frågor där det är uppenbart att både utmaningar och lösningar är gränsöverskridande.

Därför är det viktigt att du använder din röst för att visa vilken väg du vill att Europa ska gå – i klimat- och energifrågorna som i andra frågor. Din röst spelar roll.