Efter fem år är Fortums modernisering av Gråda vattenkraftverk snart klar

Fortum avslutar under sensommaren 2015  den ordentliga uppgraderingen av Gråda vattenkraftverk, Djura, Leksands kommun, vilken påbörjades redan 2010. Renoveringen har fokuserat på  miljö-, och personalförbättrande åtgärder vid kraftverket som har varit igång sedan 1951. Under renoveringen har Fortum även framgångsrikt testat olika tekniska lösningar för att minska generatorernas effektförluster.

– Vattenkraften har varit helt avgörande för att göra Sverige till en modern industrialiserad välfärdsstat genom att förse hushåll och industri med ren och säker el. Genom att modernisera våra kraftverk säkerställer vi att de kan vara en del av det nya förnybara energisystem som nu växer fram, säger Fortums Hans Rohlin.

Redan 2010 renoverades den första av de två generatorerna i Gråda kraftverk. Utöver renoveringen av generatorerna har Fortum även installerat ny kontrollutrustning samt installerat oljeavskiljare för att säkerställa att man inte riskerar oljespill i älven. Nu återstår bara justeringar av kontrollutrustningen innan projektet är helt avslutat. Sammantaget är detta en omfattande förnyelse av det 64-åriga vattenkraftverket och åtgärderna säkerställer fortsatt drift för lång tid framåt.

– I samband med att vi renoverade generatorerna så genomförde vi även vissa tester. Beroende på materialval, smörjning och arbetstemperatur i lagren så kan vi ytterligare minska de effektförluster som uppstår. Även om det rör sig om tiondelar av procent så blir det snabbt mycket energi som kan bli till el istället när vi tar med oss resultaten till alla våra kraftverk, säger Hans Rohlin, Fortum. Personsäkerhetshöjande åtgärder har också varit en del av arbetet i och med nya moderna ställverk, spiraltrappor, nödluckor samt nödlyftsmedel så att det blir lättare att ta hand om eventuella nödställda. Detta innebär att arbetsmiljöriskerna för personal minskat ytterligare.

För många delar av projektet har det varit möjligt att använda sig av lokala entreprenörer och Fortum räknar med ha bidragit med motsvarande ca 5 000 arbetstimmar under ett halvår.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin, Fortum Power, tfn 0705 67 63 77

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige,  tfn 0702-14 75 45