Efter Köpenhamn – Före Cancun

EU har åtagit sig att fram till 2020 minska utsläppen till 20 % under 1990 års nivåer, och att öka sitt åtagande till 30 % om andra stora ekonomier axlar sin del av det globala ansvaret.

Det finns en politisk oro inom kommissionen över att tempot i förändringarna sjunker efter Köpenhamnsmötet, som hölls i december 2009.

Sveriges miljöminister Andreas Carlgren (C) inledningstalar på Sveriges energiting den 16 mars under rubriken:  ”Klimatpolitiken efter Köpenhamn – i ett globalt och nationellt perspektiv”

I slutet av 2010 ska det hållas ett klimatmöte i Cancun i Mexiko. De politiska förväntningarna på vad som kan åstadkommas är inte så höga, men utan kommande toppmöten kommer förhandlingarna att förlora i kraft.

Kyoto och Köpenhamn är städer som förknippas med klimatöverenskommelser. De blir politiska symboler. Vad blir Cancuns roll för klimatfrågan?