Elbilar utvecklas gränslöst

I Oregon påbörjas ett projekt i större skala med 11 210 laddstolpar och 4 700 elbilar. Förutom att tekniken sätts på prov, blir projektet också en övning i att upptäcka hur människor faktiskt beter sig. Hur lätt blir det att åtgärda problem med så många personer inblandade? Hur tillförlitlig är tekniken? Hur lång tid tar det innan alla inblandade tycker att elbilar är en självklarhet?

NyTeknik skriver om Oregonprojektet

På Ingenjörsvetenskapsakademin har det hållits seminarium om Batterier för elbilar. Bättre batterikapacitet är en förutsättning för längre räckvidd.

Som vi tidigare skrivit här i bloggen är pendling än så länge det bästa användningsområdet för elbilar. Utvecklingen går framåt på flera fronter just nu.