Elfordonspoolen i Fortums och Skanskas projekt på Lindhagensterrassen igång

I höstas invigde energiföretaget Fortum och byggföretaget Skanska ett nybyggt flerfamiljshus utrustat med framtidens energilösningar, bland annat solpaneler som bidrar till husets gemensamma elanvänding och en display i trapphuset som gör det möjligt att följa både den egna elproduktionen och konsumtionen. I veckan startades den elfordonspool, för de boende i huset, som är en del av projektet.

– Det är spännande att vi nu kommer igång med elfordonspoolen som delvis kommer att få sin el från de solpaneler som finns installerade på taket vilka även de är en del av projektet, säger Emilia Käck, affärsutvecklare på Fortum.

Genom att erbjuda de boende i huset att delta i försöket med en elfordonspool vill Fortum få fördjupad kunskap om hur elfordon används i vardagen av vanliga privatpersoner. De boende som anmält intresse samlades för att få en genomgång av hur bokningssystem och elfordonet fungerar.

– Det var många glada miner när Buddyn provkördes i garaget, säger Mattias Larsson, projektledare på Skanska, men även många frågor kring räckvidden och handhavandet. Det här är ett pilotprojekt som vi kommer att utvärdera och förhoppningsvis kunna använda i fler av våra bostadsprojekt.

Både Fortum och Skanska ser projektet som en möjlighet att få testa flera av de lösningar som är en del av den hållbara staden, exempelvis närproducerad el och elfordon. Solpanelerna har varit i drift sedan i höstas.

Fakta om elfordonet
I projektet används en Buddy som är ett norskt elfordon som är klassat som en motorcykel. Maximal körtid är 4-8 mil. En ECO-mätare visar hur energieffektivt fordonet körs. Det finns en fartspärr vid 100 km/h, då slås mätaren av. Fordonet kan laddas i vanligt 16A eluttag och det kan också laddas i de laddstolpar som finns utplacerade i Stockholm.

Bilder från Lindhagensterassen finns på Flickr,
http://www.flickr.com/photos/fortum-sverige/sets/72157622735532861/

För ytterligare information kontakta;
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 67 17134

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling – nu och i framtiden.
Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se