Elmarknadens funktion

Den senaste tidens kyla har gjort att efterfrågan på el ökat kraftigt. I medierna pågår diskussionen om priser, produktion och inte minst – elmarknadens funktion.

Elbörsen NordPool fungerar som vilken annan råvarubörs som helst – när efterfrågan är större än tillgången ökar också priset. Det har riktats kritik mot att prissättningen inte fungerar men både denna prisuppgång och den tidigare prisnedgången i samband med lågkonjunkturens minskade efterfrågan visar tvärtom på att elhandeln fungerar. Det är inte alltid höga priser. Så låga priser som noll kronor har förekommit under 2009. Till och med negativa priser är möjligt, d.v.s. att vi får betala för att bli av med vår el.

Marknaden har i media beskrivits som en strikt svensk marknad, men i praktiken har vi en nordisk integrerad grossistmarknad sedan 1996. Vi är sammankopplade med övriga Europa och det är en av anledningarna till att priset sjönk tillbaka inom några timmar när vi fick den första kraftiga prisuppgången i december. Den nordiska elmarknaden är integrerad, men det finns flera flaskhalsar i överföringen mellan länderna – det saknas helt enkelt tilläcklig överföringskapacitet. Mellan Norden och Europa är bristen än mer påtaglig när det handlar om att fysiskt ha kopplat samman ländernas elsystem. Det här påverkar priset eftersom det då kan finnas kapacitet som inte kommer till användning när det inte är möjligt att fysiskt få över elen till kunden. Fortum vill att överföringskapaciteten förbättras, det gynnar kunderna och det ökar konkurrensen. Detta är en politisk fråga som vi tyvärr kan konstatera ligger lågt på prioriteringslistan.

De kraftiga prisökningarna innebär inte heller några större vinster – huvuddelen av produktionen säljs i förtid, så kallad prissäkring. För Fortums kunder gäller att de som har fastprisavtal vet sitt pris per kilowattimme medan de som har rörligt pris får betala ett genomsnittspris beräknad på hela månadens timpriser. De höga timpriser som det skrivs om kommer alltså bara delvis att märkas på elräkningen.