En europeisk elmarknad – en utopi eller ett pågående arbete?

Onsdag morgon inledde vi med ett seminarium där Tapio Kuula, vd Fortum, presenterade en marknadsutsikt över Europas investeringsklimat och berättade om utmaningarna företag och politiker står inför. Presentationen låg sedan till grund för en paneldiskussion som stundtals hettade till.

Seminarium: Energi

Tapio Kuula sade att EU står inför ett vägval och det är kritiskt att fatta beslut om vart vi är på väg -nu!  Den absolut viktigaste aspekten är att det är för många nationella beslut och han efterlyste mer makt till Bryssel och större beslutsförhet, men det byråkratiska problemet  med unionen kvarstår förstås.

Seminarium: Energi

Ett kostnadseffektivt förnybart system görs möjligt med en väl fungerande integration av kraftsystemet men klimatförändringen kommer inte minska tillräckligt fort, sade Tapio Kuula. Han framhöll att målsättningen 2030 att reducera CO2 inom EU borde vara mycket högre än 40 procent, ett minimum är 50 procent .

Seminarium: Energi

Seminarium: Energi

Även Mikael Odenberg, CEO, Svenska Kraftnät, framhöll problemet med fragmentisering men menade att Sverige är det mest sammankopplade landet i världen, med 40 % integrationskvot. (jmf Polen 5%  och Tyskland 10%). Integrationsarbetet har tyvärr stannat upp och det är bekymmersamt med en att vi har en Kommission som är ”lame ducks” så i mandatperiodens slutskede. Nationella åtgärder ökar vilket i sin tur leder till en snedvriden konkurrens och en försämrad helhet.

Seminarium: Energi

Industrins och kundens röst representerades av Jan Johansson, CEO SCA och ordförande, SKGS. Han  såg också en tydlig trend att vi är på väg mot en nationell marknad men menade att det faktiskt är enklare att diskutera lokalt än regionalt. Han menade att man borde fokusera mer på konsekvensanalys och framhöll Tyskland som ett exempel där priserna går upp och utsläppen ökar, vilket inte var det ursprungliga målet. Han saknade ett större fokus på en ökad konkurrenskraft som leder till ökad sysselsättning.

Seminarium: Energi

Bo Diczfalusy, Departementsråd Näringsdepartementet sa att diskussionen är mycket varierad i EU- länderna och har helt olika förutsättningar. Dessutom har arbetet med en gemensam energimarknad i EU har helt avstannat  på grund av Ukrainakrisen då fokus nu är på försörjning och geopolitik. Han menade att 2030 målen är det absolut viktigast idag. Marknaden kommer att gå före  och driva fram en ökad integrerad marknad.

Seminarium: Energi

Lars Hjälmered, Riksdagsledamot och Energitalesperson (m) menar att den nordiska marknaden funkar bra idag med certifikat och transmission. Men det Sverige möter är andra länder som har helt andra förutsättningar, andra diskussioner ex i Polen.  Beslut på EU-nivå blir då svåra. Men han påpekade att subventioner är bra och visar på tydlig politisk vilja. Men han framhöll att det behövs mer satsningar på energiforskning och att introducera ny teknik som ändå långsiktigt måste kunna bära sig. Vi får inte glömma vad är riktigt för Sverige så att vi inte tappar näringslivets konkurrenskraft.

Seminarium: Energi

Per Langer vd Fortum Sverige menade att vi idag står inför ett skifte på flera sätt; i ett förnybart kraftsystem så kommer prissättningen bero på hur väl marknaden är integrerad och hur effektiv distributionen är istället för som tidigare baserat på bränslepriser.  Den svenska marknaden med dess höga grad av integration fungerar idag väl, men en fortsatt omställning kräver en fortsatt integration över gränserna.

Seminarium: Energi

 

Läs gärna artikeln i Dagens Industri och pressmeddelandet.

Presentationsmaterial från seminariet: