En halv miljard kronor senare – säkrare än så här har Höljesdammen aldrig varit

Nästan varje dag när du går in på Facebook, Instagram eller Twitter så kommer du att få bekräftat att ”omtalat” inte nödvändigtvis är samma sak som ”viktigt”, i betydelsen påverkar många. För att exemplifiera: När läste du egentligen senast om Höljes? Hur många vet var Höljes ligger? Hur många vet vad Höljes ÄR för något?

Samtidigt som Höljes – eller rättare sagt Höljesdammen – är en del av förutsättningen för att det ens ska gå att logga in på Facebook mm. Japp, det är den där elen igen. Så tråkig, så självklar, så avgörande för ett modernt samhälle och så viktig för att åstadkomma en hållbar utveckling.

Därför tänker jag att det hög tid att skriva lite om Höljes. Inte minst därför att vi i början på juni, med pompa och ståt, kommer att ha en officiell invigning av Höljesdammen. Och så rallycross. Höljesdammen är nämligen belägen i Värmland, närmare bestämt i Torsby kommun nära gränsen mot Norge. Och som vännerna från Värmland beskriver sin uppväxt där – var man två så ägnade man sig åt rally, var man fyra så bildade man ett band. Så när det ändå är en bana bredvid dammen, varför inte kombinera två goda ting?

Höljes

På tal om dammen. Den är inte ny, tvärtom så har den hängt med sedan första halvan av 1900-talet. Däremot har vi de senaste åren investerat närmare en halv miljard kronor i att förstärka dammen och öka möjligheterna att tappa stora mängder vatten. Det finns en anledning till det som är allvarlig. Höljesdammen ligger högst upp i Klarälven och dess förmåga att ta hand om enorma mängder smältvatten och regn påverkar vartenda samhälle nedströms, ända ut till Vänern. Även om det fortfarande förekommer vårflod så är den idag inte värre än att det faktiskt går att bo eller ha verksamhet nära älven utan att riskera att hus och hem spolas bort varje vår. Det magasin som dammen utgör innebär även att vattenkraften kan producera el utifrån de behov som finns året runt.

Men trots att Höljesdammen kan magasinera ofattbara 270 miljoner kubikmeter vatten så räcker det inte alltid till när vattenmängderna är stora. Då behöver man kunna tappa av – eller spilla som vi säger – så att det inte rinner över kanten och drar med sig själva dammen också. Skulle det hända är det mer än några hus längs älvkanterna som ligger pyrt till – Klarälven går som bekant rakt genom Karlstad. Det är alltså det dammluckorna är till för – att i nödfall se till att det kanske blir högt vattenstånd ett tag istället för att hela bygder spolas bort. Men när vi blickar framåt så är vår bedömning att klimatförändringarna på våra breddgrader kommer resultera i mer nederbörd – det kommer bli blötare helt enkelt. Kapaciteten att möta det fullt ut saknades innan i Höljes.

Vi kan förstås ha fel om framtiden, men vi var beredda att bara i Höljes investera en halv miljard kronor på att det kommer bli som vi befarar.

Därför har vi under fyra år lagt ned runt 425 000 arbetstimmar på att göra plats för en ytterligare en dammlucka för att även kunna klara vattenmängder som beräknas kunna komma vart tiotusende år. Dammen kommer förstås inte hålla så länge, men det där året av de tiotusen när det kommer sådana ofantliga mängder vatten kan lika gärna inträffa om 37 som om 9 712 år. Eftersom vi fick spränga bort rejäla mängder berg för att få plats för en till dammlucka och vattenväg passade vi på att använda all den stenen till att förstärka själva dammväggen och älvkanterna i samma veva. Så säkrare än nu har dammen i Höljes aldrig varit. Det är bra för det vattenkraftssystem som Klarälven utgör och det är därmed även bra för Sverige och vår tillgång till el från förnybara källor.

Höljesdammen under renovering

Med en god tillgång på klimatsmart el så kan du varje dag hänga på Facebook, Instagram eller Twitter med gott samvete och skratta åt saker på lajkat och andra ställen, umgås med bekanta, debattera små och stora frågor eller lajka varenda kattbild du har i ditt flöde. Men du får även gärna dela den här lilla betraktelsen (eller någon artikel) så att Höljesdammen – som är så viktig för så många också kan få bli lite omtalad – i alla fall nu när det snart är dags för återinvigning.

Per-Oscar Hedman,
Presschef Fortum Sverige