En kall och torr period under april-maj gav en liten vårflod

Varmt i mars och kallt och torrt från mitten av april till mitten av maj gav en liten vårflod i både Dalälven och Klarälven. Så kan årets vårflod sammanfattas även om det på vissa ställen tidvis var höga flöden.

Vårfloden startade tidigare än vanligt, men innan snön hann börja smälta i någon större utsträckning kom kylan tillbaka vid påsk. Det kalla vädret höll i sig sedan långt in i maj innan värmen kom tillbaka. Samtidigt med värmen kom det även mycket regn och det blev höga flöden i oreglerade vattendrag i dalafjällen. Från Norge kom det under andra halva av maj mycket vatten till Höljessjön som då steg snabbt.

I Österdalälven blev det inte något högt flöde, detta på grund av att när det kom mycket vatten från Rotälven, det största biflödet mellan Trängslet och Siljan, var tappningen låg från Trängslet.

Ore älv hade det lägsta vårflödet på många år och fyllde inte på Siljan så mycket som normalt. Detta, tillsammans med att snön runt Siljan smält av tidigare, gav en långsam höjning av nivån i Siljan och det är först nu i mitten av juni som nivån närmat sig den normala för sommaren.

Värmen och regnet runt den 20 maj fick flödet i Västerdalälven att stiga snabbt, men toppen blev mycket kortvarig.

I nedre delen av Dalälven dämpades flödestoppen i Västerdalälven nästan helt ut av den låga tappningen från Siljan och någon vårflod har nog ingen i området märkt något av. I nedre Dalälven är det snare det mycket låga flödet i början av maj som har uppmärksammats. Flödet i Västerdalälven var då mycket lågt samtidigt som tappningen från Siljan minskades enligt bestämmelserna i vattendomen. Den sena snösmältningen i fjällen påverkade Runn som nådde normal nivå i slutet av maj i stället för i början av månaden som är det normala.

I Klarälven dämpades den höga tillrinningen från de norska fjällen och tappningen från Höljesmagasinet var betydligt lägre än normalt under våren. Den högsta tappningen inträffade under månadsskiftet maj-juni, då var tappningen under några dagar drygt 250 m3/s, vilket är ca 100 m3/s lägre än normalt. När tappningen var som högst från Höljes var det torrt i nedre delen av älven och det fyllde på ovanligt lite vatten på ned mot mynningen i Vänern. Flödet översteg aldrig 300 m3/s i nedre Klarälven under vårfloden. Regn i juni har dock gjort att flödet inte minskat så mycket och flödet i älven är nu nära normalt för att vara i mitten av juni.

De flesta sjöar i Värmland som varit låga har nu nivåer som ligger inom den normala variationen. Östra Värmland har dock fått betydligt mindre regn och här finns sjöar med lägre nivån än normalt. Tappningen är också mycket låg från dessa sjöar för att nivån ska stiga upp mot det normala för sommaren.

I Skagern, som ligger i Gullspångsälven avrinningsområde, har mycket lägre nivå än normalt. Nivån sänktes under april för en lång avställning av kraftverket från maj till slutet av juli. Till följd av det torra vädret har nivån stigit betydligt långsammare vad som beräknades. Det har påverkat möjligheten att sjösätta båtar som behöver lite större djup. Fortum reglerar sjöarna uppströms Skagern för att nivån ska närma sig det normal så snabbt som möjligt, men det krävs mer regn än vad som finns i väderprognoserna nu för att nivån ska nå upp till normalt den närmaste månaden.

För mer information kontakta gärna:
Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 070-3297275
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45