En marknad som anpassas efter kunden och inte tvärt om

Under det kommande året är det fokus på att ta fram ramarna för den framtida slutkundsmarknaden. I den planerade marknadsmodellen behöver kunden inte på samma sätt som idag känna till skillnad och ansvarsförhållande mellan elhandlare och nätbolag för att få bästa tänkbara service. Kunden kommer i de allra flesta fall kunna hantera alla sina ärenden och frågor gällande el hos sin elhandlare. Det blir mer likt telekom, där kunden enbart har kontakt med operatören. Det är en positiv utveckling.

Svenska kraftnäts uppdrag att utveckla och driva en central hubb för att hantera informationsflödet mellan kunder och branschens aktörer liksom Energimarknadsinspektionens uppdrag att utreda vilka författningsändringar som krävs för att införa en hubb samt en elhandlarcentrisk marknadsmodell, är grekiska för de flesta kunder. Arbetet bakom elfakturan, kundservicenumret och de papper som skickas ut när kunden flyttat in på en ny adress ska bara funka.

För oss som jobbar i branschen är det uppenbart att detta medför stora förändringar. Vi får trots detta inte glömma att vi nu har den bästa chansen på mycket länge att skapa långsiktigt kundvänliga lösningar. Så låt oss i varje enskild fråga definiera ett önskat läge, och sen arbeta fram praktiska lösningar. Det får aldrig bli så att vi hittar enkla tekniska och juridiska lösningar som kunden sedan måste anpassa sig till.

En kontakt, ett kontrakt och en faktura tycker vi är ett bra mål, även om det i en övergångsfas säkert kommer att behövas undantag för att säkerställa kvalitetssäkrade processer och informationsflöden. Men med målet i sikte kan vi ta fram en plan.

För oss i branschen är ett långsiktigt mål och en tidplan det allra viktigaste just nu. Med detta det kan vi planera våra investeringar i nya system och processer. Vi på Fortum deltar aktivt i arbetet och vill se drifttagande av informationshubben och elhandlarcentriska processer så snart som möjligt. Det gör det enklare för kunderna.

Fredrik Landahl,
Vd för Fortums elhandelsbolag