Energipolitiken vid ett vägskäl?

di_artikel_160222I måndags publicerade Dagens Industri en intervju (bakom inlogg) med Fortums Sverige-vd Per Langer om den så aktuella frågan om effektskatten, en fråga som Göran Hult även skrev om för bara några veckor sedan.

I intervjun konstaterar Per Langer att de dryga tio miljarder som staten årligen tar ut i skatt på kärnkraften och vattenkraften från producenterna är en högst osäker intäkt. Med nuvarande skatt på kärnkraften i Sverige är den av lönsamhetsskäl omöjlig att driva vidare och då försvinner skatteintäkterna hur som helst. Det blir mest en fråga om när. För regeringen och opposition behöver vara medvetna om att det är de kommande tjugo årens elförsörjning som står på spel och nu står vi i ett kritiskt läge att antingen besluta om förtida nedläggning eller göra investeringar för att möta nya krav. Vattenfall och Uniper ger samma bild.

Det innebär att den svenska kärnkraften, och därmed 40 procent av elförsörjningen, kan komma att avvecklas bara inom några år. I intervjun pekade Per Langer även på att vattenkraften står under stark ekonomisk press, långsiktigt beräknas elpriserna vara fortsatt låga och på vattenkraften ligger en fastighetsskatt på runt 9 öre per kilowattimme som sätter stor press på lönsamheten.

Vattenkraften är tillsammans med kärnkraften ryggraden i Sveriges elförsörjning. Vi har varnat för utvecklingen under lång tid sade Per Langer i intervjun, han menar dock att det nu finns tecken på att situationens allvar börjar nå fram.

Per-Oscar Hedman
Presschef Fortum Sverige